GÜNCEL KONULAR İLE İLGİLİ MEB.GENEL MÜDÜR GÖRÜŞMESİ

DERNEĞİMİZİN SAYGIDEĞER ÜYELERİNE;
BUGÜN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ OLARAK, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ SN.DR. MUAMMER YILDIZ İLE SEKTÖRÜN SORUNLARI İLE İLGİLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. GAYET OLUMLU GEÇEN GÖRÜŞMEDE;
1. KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ: KAMERA SİSTEMİ OLARAK BELİRTİLEN SİSTEMİN ÖDEMEYE ESAS DEĞİL DENETİME ESAS HALE GELMESİ (NOT: KONUNUN YAKIN ZAMANDA DEĞERLENDİRİLEREK İLLERE SON ŞEKLİ İLE İLGİLİ YAZI YAZILACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.),
2. TAM ZAMANLI OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN KURUMLARIMIZA DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN OKUL SAATLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMANIN BAKANLIĞIMIZIN DİĞER BİRİMLERİ İLE YAPILMASI,
3. PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR,
4. KURUMLARIMIZDA DERSLERİN DERS SAAT BAŞINDA BAŞLIYOR OLMA ZORUNLULUĞUNUN YARATTIĞI SORUNLAR,
5. DESTEK EĞİTİM BÜNYESİNDE GRUP EĞİTİMİ ÖNERİLEN ÖĞRENCİLERİMİZİN GRUPLARI YAPILANDIRILIRKEN YAŞANAN SORUNLAR,
İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI ELE ALINMIŞTIR.  SÜREÇ TARAFIMIZDAN TAKİP EDİLEREK, GELİŞMELER İVEDİ BİR ŞEKİLDE SİZLER İLE PAYLAŞILACAKTIR.
SONUÇLARIN TÜM SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ ADINA.
YUNUS KILIÇ
GENEL BAŞKAN.

KURBAN BAYRAMI MESAJI

   Değerli Üyelerimiz;

Kurban Bayramınızı tebrik eder, bayramın ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasının başlangıcı olmasını, bu vesileyle sayısı  2.400 ‘ ü bulan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile 375.000 Özel bireye hizmet sunan sektörümüze,Milletimize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Yunus KILIÇ

                                                                                                                                                                                                                                                               Genel Başkan

GÖRÜNTÜLÜ KAMERA SİSTEMİ

Değerli Üyelerimiz,
Kamera sistemi kurulumuyla alakalı Derneğimizin bu hafta yaptığı görüşmelerden edinilen bilgiler sizlerle paylaşılmıştı. Derneğimiz Yönetim Kurulunun Kurban Bayramı sonrası  Milli Eğitim Bakanımız ve Genel Müdürümüz ile  yapacağı toplantıların neticesinde tüm sorunlarımız istişare edilecek, ayrıca kimlik doğrulama sistemi ile ilgili tereddütte kalınan diğer kısımlar giderilmeye çalışılacaktır.
Bu süre zarfında sizlerden, sistemin açık ve zaafiyetlerini arayan zihin altı düşüncelerden ve sistem ile ilgili sektörümüzü yıpratacak açıklama/tavsiyelerden kaçınmanızı rica ederiz.
Denetim mekanizması ile sektörümüz üzerine yoğunlaşan olumsuz algının kırılması ve asıl hedefimiz olan kaliteli eğitimin, hak sahibi olan tarafa (engelli öğrencilerimize) iletilmesi hepimizin ortak gayesidir. Tüm üyelerimizin böyle düşündüğüne şüphemiz yok. Paylaşımlarımız gerek grup içerisinde, gerekse grup dışı taraflarca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bu nedenle sizlerden hassas davranmanızı rica ederiz.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Yunus Kılıç
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Genel Başkan

MEB BAKANLIK YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME

SAYGIDEĞER ÜYELERİMİZE;

Malumlarınız olduğu üzere 13/08/2018 Pazartesi günü yani bugün, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ ve daire başkanımız Sayın Hasan ÖZTÜRK makamlarında ziyaret edilmiştir.

Özel eğitimin ve sektörün geleceğine dair birçok konu istişare edilmiş olmakla birlikte ,özellikle sıcak gündem olması münasebetiyle KİMLİK DOĞRULAMA ( KAMERA SİSTEMİ )’nin uygulanması konusu değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere bundan iki yıl önce ilgili kanun ile  biyometrik kamera (yüz tanıma ) sistemini hayata geçirecek olan yasal zemin hazırlanmış 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmış,yazılım geliştirme noktasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle uygulamaya konulamamış ve söz konusu uygulama 1 Eylül 2018 tarihine ertelenmişti.

Yasa gereği ilgili sistemi uygulamaya geçme zorunluluğu olduğundan, Milli Eğitim Bakanlığının yasal olarak üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmek durumunda olduğu ifade edilmiştir.
İlgili yazıdada açıkça ifade edildiği üzere;

1 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması zorunlu olan kamera sisteminde istenen özellikler şu şekildedir:
1.      Kurum giriş ve çıkışlarına yüksek çözünürlüklü kamera. (İki kapısı olan kurumlar için giriş ve çıkış tabiri kullanılmıştır.)
2.      90 gün kayıt yapabilen DVR cihazı

Sistem kurulumu yapıldıktan sonra tüm kurumlar, bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine satın alma faturaları ile başvurup durumu belgelendirecek ve kamera sistemi kurulumunu il/ilçe müdürlüklerine onaylattıracaklardır. İl/ilçe müdürlüklerine bilgi vererek kurulum onayını yaptırmayan kurumlar ödeme alamayacaklardır.

Kurumlarımızda şu anda mevcut bulunan kamera sistemi şayet bu özellikleri karşılıyor ise o kurumlarımızın yeni baştan kamera sistemi kurmasına gerek olmayacaktır. Fakat bu kurumlarımız da resmi bir yazı yazarak, durumlarını il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildireceklerdir.

90 gün kayıtta kalacak olan bu görüntüler öğretmen ve öğrencinin kolay tanınmasını sağlayacak çözünürlükte ve açıda olacaktır. Ödemeye esas bir kayıt olduğu için de herhangi bir teftiş sırasında istenebilecektir.
Ayrıca ilgili sistemi kurduğunu belgelemeyen kurumlara ödeme yapılmayacaktır.

Kurumlarımızın mağdur olmaması açısından bir an önce sistem kurulumlarını yaptırması gerektiğinin bölgenizdeki tüm kurumlara duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Özel Eğitim Kurumları Derneği Adına.
YUNUS KILIÇ

 

 

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

Saygıdeğer Üyelerimiz;

Malumlarınız olduğu üzere, kimlik doğrulama sistemi ile ilgili çıkan kanunda, biyometrik kamera sistemi ile kurumlarımızda gelen öğrencilerin takibinin yapılacağı duyurulmuş, çalışmalar neticelendirilemediği için bir yıl ertelenerek 01.09. 2018 yılında uygulanacağı bakanlıkça bildirilmişti. Gelinen noktada kanun gereği yasal sürenin dolmasına 20 gün kala sistemin yetiştirilemediği belirtilerek sistem ile ilgili çalışmalar bitirilene kadar ödemeye esas olmak üzere kurumlarımızın giriş ve çıkışlarına 90 gün kayıt saklayabilecek çözünürlüğü yüksek kamera montajının yapılarak ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi verilmesi istenmektedir.

Konu ilgili pazartesi günü için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Muammer YILDIZ’ dan randevu alınmıştır. Yapılacak görüşmede tereddüte düşülen tüm konular ifade edilecek sonrasında üyelerimiz bu konuda bilgilendirilecektir. Tüm gelişmelerin kurumlarımız hayrına sonuçlanmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 35235946410.07-E. 14421126 08.08.2018

Konu : Kameralı Görüntüleme Sistemleri

 

………………….VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

İlgi : 06.08.2018 tarihli ve 14291291 sayılı Bakan Oluru.

Bilindiği üzere, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireylerin ve eğitim personelinin ders devam takiplerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılacağı 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesinde hüküm altma alınmıştır. Biyometrik kimlik doğrulama sistemleriyle ilgili Bakanlığımız nezdinde yürütülen çalışmalar henüz tamamlanmadığından anılan hükme göre çalışmaların tamamlanması ve sistemin uygulanmasına kadar olan sürede ödemeye esas olacak şekilde, 1/9/2018 tarihi itibarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kameralı görüntüleme sistemi uygulanacaktır. Bu kapsamda;

1- İlinizde faaliyette bulunan tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin en geç 31/8/2018 tarihine kadar en az 90 gün süre ile kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan ve kurumlarda eğitim alan engelli bireyler ve eğitim personelinin kurum binasına giriş ve çıkışlarını net bir şekilde görüntüleyen kameralı görüntüleme sistemini kurmaları,

2- Kameralı görüntüleme sistemine ilişkin kayıtlar söz konusu kurumlara yapılacak ödemelere esas belgeler arasında sayılacağından, kurumların mağduriyet yaşamaması adına, kameralı görüntüleme sisteminin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurulumunun tamamlanıp tamamlanmadığının il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tespit edilerek 01/09/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerimizi ve gereğini rica ederim.

 

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ

Saygıdeğer Üyelerimiz;

Malumlarınız olduğu üzere, kimlik doğrulama sistemi ile ilgili çıkan kanunda, biyometrik kamera sistemi ile kurumlarımızda gelen öğrencilerin takibinin yapılacağı duyurulmuş, çalışmalar neticelendirilemediği için bir yıl ertelenerek 01.09. 2018 yılında uygulanacağı bakanlıkça bildirilmişti. Gelinen noktada kanun gereği yasal sürenin dolmasına 20 gün kala sistemin yetiştirilemediği belirtilerek sistem ile ilgili çalışmalar bitirilene kadar ödemeye esas olmak üzere kurumlarımızın giriş ve çıkışlarına 90 gün kayıt saklayabilecek çözünürlüğü yüksek kamera montajının yapılarak ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi verilmesi istenmektedir.

Konu ilgili pazartesi günü için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Muammer YILDIZ’ dan randevu alınmıştır. Yapılacak görüşmede tereddüte düşülen tüm konular ifade edilecek sonrasında üyelerimiz bu konuda bilgilendirilecektir. Tüm gelişmelerin kurumlarımız hayrına sonuçlanmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 35235946410.07-E. 14421126 08.08.2018

Konu : Kameralı Görüntüleme Sistemleri

 

………………….VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

İlgi : 06.08.2018 tarihli ve 14291291 sayılı Bakan Oluru.

Bilindiği üzere, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireylerin ve eğitim personelinin ders devam takiplerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılacağı 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesinde hüküm altma alınmıştır. Biyometrik kimlik doğrulama sistemleriyle ilgili Bakanlığımız nezdinde yürütülen çalışmalar henüz tamamlanmadığından anılan hükme göre çalışmaların tamamlanması ve sistemin uygulanmasına kadar olan sürede ödemeye esas olacak şekilde, 1/9/2018 tarihi itibarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kameralı görüntüleme sistemi uygulanacaktır. Bu kapsamda;

1- İlinizde faaliyette bulunan tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin en geç 31/8/2018 tarihine kadar en az 90 gün süre ile kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan ve kurumlarda eğitim alan engelli bireyler ve eğitim personelinin kurum binasına giriş ve çıkışlarını net bir şekilde görüntüleyen kameralı görüntüleme sistemini kurmaları,

2- Kameralı görüntüleme sistemine ilişkin kayıtlar söz konusu kurumlara yapılacak ödemelere esas belgeler arasında sayılacağından, kurumların mağduriyet yaşamaması adına, kameralı görüntüleme sisteminin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurulumunun tamamlanıp tamamlanmadığının il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tespit edilerek 01/09/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerimizi ve gereğini rica ederim.