Ruhsatlarını 16.7.2014 Tarihi Öncesi Alan Kurumlar için Yerleşim Plan Değişikliği, Program İlavesi ve Uzman Öğreticilik Konulu Yazı

 1. Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından (müdürlük görevinde bulunanlar dahil) en az 3 yıl kurumlarımızda çalıştığını hizmet cetveli ile belgelendirenler kurumlarımızda, Özel Eğitim Uzman Öğretici unvanı ile olarak (yeni sözleşme, hizmet cetveli ve görev değişikliği yazısı ile) atanabileceklerdir. (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve 12441073 sayılı yazısı Madde 2)

35235946-410.07-E.12441073  28.06.2018    Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları

 1. Bu Bakanlık yazısı; Makam Oluru 16.7.2014 (Geçici Madde 6) tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için geçerlidir.
 2. Bu Bakanlık yazısı ile değişiklik yapacak kurumlar için son tarih 31.12.2018 olup; kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde; kurumlarını yürürlükte olan Standartlar Yönergesinin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmelerine gerek yoktur.
 3. Bu Bakanlık yazısı ile kat plan değişikliği yapanlar kurumlarda tuvalet sayılarına da bakılmayacaktır.
 4. Kat planlarına yeni sınıf eklendiğinde veya var olan sınıfta isim değişikliğine gidildiği takdirde değişiklik yapılan alanda bireysel eğitim için 9,1 metre kare ve üzeri, grup eğitim sınıfı için 14,1 metrekare ve üzeri şartı aranacaktır. Değişiklik yapılmayan standartları yetersiz sınıflara bakılmayacaktır.
 5. Kat plan değişikliği ve program ilavesi yapacak kurumlardan asansör ya da merdiven çıkma aparatı (alış faturası ile birlikte) istenecektir.
 6. Relöve planında bulunmayan katın ilave edilmesine izin verilmeyecektir. Fakat binasında yapı ruhsatında belirtilmiş, var olan itfaiye raporunda ve çevre sağlık raporunda o kat belirtilmiş ve boş da olsa kat planlarına ekli durumdaysa bu katlar yeni kat olarak değerlendirilmez ve sınıf açılabilir, gösterilebilir.
 7. Kat planında çatı katında yarım kat olup kalan kısmı teras olarak kat planında belirtilmiş açık alanlar ile kat planında belirtilmiş balkonlar GEÇİCİ MALZEME (alçıpan, pimapen gibi) ile kapatılarak eğitim ortamı haline getirilmesine izin verilecektir (Bu kısımda yangın kaçış noktalarına dikkat edilmesi gerekecektir.).
 8. Yangın kaçış koridorlarında değişiklik yapılmadıysa itfaiye raporunun yenilenmesi istenME

 

***Üyelerimiz için Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak net anlaşılmayan hususlar yetkililerle görüşülmüş, yukarıda ki şekilde 9 maddede değerlendirilmiştir.

 

Değerli üyelerimize saygıyla duyurulur.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

Yerleşim Planı Değişikliğinde Tereddüte Düşülen Hususlar

Ruhsatlarını 16.7.2014 Tarihi Öncesi Alan Kurumlar için Yerleşim Plan Değişikliği, Program İlavesi ve Uzman Öğreticilik Konulu Yazı

 

 1. Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından (müdürlük görevinde bulunanlar dahil) en az 3 yıl kurumlarımızda çalıştığını hizmet cetveli ile belgelendirenler kurumlarımızda, Özel Eğitim Uzman Öğretici unvanı ile olarak (yeni sözleşme, hizmet cetveli ve görev değişikliği yazısı ile) atanabileceklerdir. (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve 12441073 sayılı yazısı Madde 2)

35235946-410.07-E.12441073  28.06.2018    Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları

 1. Bu Bakanlık yazısı; Makam Oluru 16.7.2014 (Geçici Madde 6) tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için geçerlidir.
 2. Bu Bakanlık yazısı ile değişiklik yapacak kurumlar için son tarih 31.12.2018 olup; kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde; kurumlarını yürürlükte olan Standartlar Yönergesinin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmelerine gerek yoktur.
 3. Bu Bakanlık yazısı ile kat plan değişikliği yapanlar kurumlarda tuvalet sayılarına da bakılmayacaktır.
 4. Kat planlarına yeni sınıf eklendiğinde veya var olan sınıfta isim değişikliğine gidildiği takdirde değişiklik yapılan alanda bireysel eğitim için 9,1 metre kare ve üzeri, grup eğitim sınıfı için 14,1 metrekare ve üzeri şartı aranacaktır. Değişiklik yapılmayan standartları yetersiz sınıflara bakılmayacaktır.
 5. Kat plan değişikliği ve program ilavesi yapacak kurumlardan asansör ya da merdiven çıkma aparatı (alış faturası ile birlikte) istenecektir.
 6. Relöve planında bulunmayan katın ilave edilmesine izin verilmeyecektir. Fakat binasında yapı ruhsatında belirtilmiş, var olan itfaiye raporunda ve çevre sağlık raporunda o kat belirtilmiş ve boş da olsa kat planlarına ekli durumdaysa bu katlar yeni kat olarak değerlendirilmez ve sınıf açılabilir, gösterilebilir.
 7. Kat planında çatı katında yarım kat olup kalan kısmı teras olarak kat planında belirtilmiş açık alanlar ile kat planında belirtilmiş balkonlar GEÇİCİ MALZEME (alçıpan, pimapen gibi) ile kapatılarak eğitim ortamı haline getirilmesine izin verilecektir (Bu kısımda yangın kaçış noktalarına dikkat edilmesi gerekecektir.).
 8. Yangın kaçış koridorlarında değişiklik yapılmadıysa itfaiye raporunun yenilenmesi istenME

 

***Üyelerimiz için Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak net anlaşılmayan hususlar yetkililerle görüşülmüş, yukarıda ki şekilde 9 maddede değerlendirilmiştir.

 

Değerli üyelerimize saygıyla duyurulur.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Konusunda Tereddüde Düşülen Hususlar Hakkında Bilgilendirme

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Konusunda Tereddüde Düşülen Hususlar Hakkında Bilgilendirme

 

 1. Kontenjanı 100 ve üzeri kurumlar için zorunlu olan müdür yardımcı isteğe bağlı hale getirilmiştir.
 2. Engelli birey sayısı 600 ve üzeri olan kurumlarda en az bir sosyal hizmet uzmanı görevlendirilecektir.
 3. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen; üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna (tüm eğitim fakültesi mezunları ve fen edebiyat mezunu olup formasyon almış olanlar) veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine (psikolog, fizyoterpist, dil ve konuşma terapisti, odyolog) yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair (üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olmuş 3 yıl ve üzeri kurum müdürlüğü yapmış kişileri de kapsar) hizmet cetveli istenir.
 4. Rehber öğretmen ya da psikoloğun kurum müdürü olarak görevlendirilmesi halinde, kurumda ayrı bir rehber öğretmen veya psikolog zorunlu olarak görevlendirilir. Madde 14/2
 5. 1.2019 tarihi itibarıyla öğrenci sayısı 150 yi geçen kurumlarda 1. Psikoloğa ders yazılamaz. 150-300 arasında öğrenci sayısı olan kurumlarda 2. psikologa 20 seans ders yazılır. 300 ve üzeri öğrencili kurumlarda 2. Psikolog zorunludur ve her ikisine de ders yazılamaz. Madde 9/3
 6. Özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireylerin destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun varsa özel eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esastır. Özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde engelli bireyin eğitim alması önerilen destek eğitim programının bulunmaması halinde engelli birey, başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilir. Madde 19/3 (Özel Özel Eğitim Okulları kastedilmektedir.)
 7. 9.2018 itibarıyla, ailenin isteği üzerine Sağlık Kurulu Raporu olmaksızın çocuğa Ram raporu düzenlenebilecek, çocuk Özel Eğitim Hizmeti alabilecek, fakat Ücretini veli kendi ödeyecektir. Madde 20/3
 8. 9.2018 tarihi itibarıyla, Öğrencilerin devamsızlığı durumunda kayıp seansları takip eden 3 ay içerisinde telafi edilebilecek, normal seanslarına ek olarak haftada 2 bireysel, 1 grup olarak ve bir ay içerisinde 4 bireysel 2 grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Madde 24/4
 9. 9.2018 tarihi itibarıyla, yaz aylarında 3 ay diğer aylarda 2 ay ve üzeri üst üste ve ya yıl içerisinde aralıklı 48 seans ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin kayıtları MEBBİS’ten silinir. (Doğal afetler, Çeşitli nedenlerle Bakanlık veya mülki amirlikçe alınan tatil veya sokağa çıkma yasağı kararları, Hastalık nedeniyle yatak istirahati veya sağlık kuruluşunda tedavi süreci devamsızlıktan sayılmaz) Madde 25/6
 10. Modül bitiminden sonra RAM uygun gördüğü takdirde bir kez daha uzatılabilir. Madde31/3

 

 

Değerli Üyelerimize Saygıyla Duyurulur.

Genel Başkan

Yunus KILIÇ

Değerli Üyelerimiz,

10 Temmuz 2018 tarihinde Dernek Genel Merkezimizde icra edilen yönetim kurulu toplantısında; “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Standartları” nda değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler madde madde değerlendirilmiştir.

Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak; Bakanlığımız ile birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında sektörümüzün yaşadığı sorunlar ve çözümleri Bakanlık yetkililerine aktarılmaya çalışılmıştır.

2017 Ocak, 2018 Ocak ve 2018 Mart aylarında sektörümüzü temsilen her iki dernek yetkililerinin de hazır bulunduğu, Bakanlık tarafından düzenlenen mevzuat çalışmalarında, sektörümüz adına görüşlerimiz iletilmiştir.

Bununla birlikte 6-7 Ekim 2017 tarihinde Derneğimiz tarafından Antalya’ da düzenlenen sempozyumda da bizzat bu görüşler siz üyelerimizin de huzurunda en yetkili merciler tarafından dile getirilmiştir. Bu görüşler ve alınan dönütler sizlerle düzenli bir şekilde paylaşılmıştır.

Gelinen noktada;

Derneğimiz tarafından yapılan değerlendirmede, ilgili yönetmeliğin sektörümüzü tatmin eder nitelikte olmadığı düşünülmektedir.

Sizlerin temsilcisi olarak, haklı taleplerimizin multidisipliner bir şekilde takipçisi olunacaktır.

Süreç tarafımızdan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ziya Selçuk ve ilgili diğer Bakanlarımız nezdinde takip edilmeye devam edilecektir.

 

Yunus KILIÇ

GENEL BAŞKAN

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Sayın Üyelerimiz,
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Temmuz 2018 tarih 30469 sayı ile resmî gazetede yayınlanmıştır.
Bilgilerinize.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Yunus Kılıç
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Genel Başkan

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE ÖZEL BARINMA HİZMETİ KURUMLARININ STANDARTLARI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 35235946-410.07-E.12441073                                                                                                                         28.06.2018

Konu : Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları

 

 

…………………….. VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

 

 

İlgi    :a) Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi.

b)Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge.

 1. c) 05.06.2018 tarihli ve 10984886 sayılı Bakan Oluru.

 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, destek eğitim hizmeti sağladıkları engelli birey profilindeki değişiklikler nedeniyle program ilavesi, yerleşim planı değişikliği ve kontenjan değişikliği talebinde bulunmaları halinde, ilgi (a) Yönergede belirtilen standartları sağlamada zorluklar yaşadıkları ve kurumların zorunlu personel ihtiyacını karşılamada güçlük çektikleri,

Aynca 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlan Ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyette bulunan ve özel barınma hizmeti sağlayan kurwnlann, temizlik personeli olarak hijyen belgesi olan personel görevlendirilmesinde sıkıntısı yaşandığı, anlaşılmış ve ilgi (c) Bakan Oluru ile;

1- İş yeri açına ve çalışına ruhsatı bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31/12/2018 tarihine kadar program ilavesi, yerleşim planı değişikliği ve kontenjan değişikliği talebinde bulunmaları halinde yapılacak inceleme ve denetimlerde; ilgi (a) Yönergenin Geçiçi

6 ncı maddesinde belirtilen şartların aranmaması; bu kapsamda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31/12/2018 tarihine kadar program ilavesi, mevcut yerleşim planı üzerinde değişiklik ve kontenjan değişikliği talebinde bulunmaları halinde müstakil bina şartı aramnaksızın yalnızca değişiklik yapılan bölümlerin ilgi (a) Yönerge hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesi ve program ilavesi, yerleşim planı değişikliği ve kontenjan değişikliği işlemlerinin kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merciler tarafından 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanması,

2-Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim personeli olarak görevlendirilenlerden (müdür dahil) en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelendirenlerin özel eğitim alanında uzman öğretici unvanıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendinnelerinin isteğe bağlı olarak yapılması,

 

 

3-İlgi (b) Yönergenin 22 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan; ” Kurumlarda; öğrenci sayısı binanın: fiziki durumu ve diğer dortanımları dikkate alınarak teınjzli hizmeti için yeterli sayıda hijyen eğitimi sertifikası olan personel görevlendirilir…” hükniüne göre temizlik personeli görevlendirilmesinde hijyen belgesi olan personel ·sıkıntısı yaşandığından, temizlik personelinde hijyen eğitimi sertifikalarının aranmaması uygun görülmekte olup,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Kemal ŞAMLIOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür