DUYUSAL İŞLEM BOZUKLUKLARINDA DUYU BÜTÜNLÜĞÜ EĞİTİMİ

DUYUSAL İŞLEM BOZUKLUKLARINDA DUYU BÜTÜNLÜĞÜ EĞİTİMİ

Duyusal işlem bozukluklarında duyu bütünlüğü I ve II olmak üzere verilecektir. I. Kursta teorik ve değerlendirme 2. Kursta Müdahale programının planlanması ve uygulanması şeklinde yapılacaktır.

Duyusal İşlem Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü I

Duyusal İşlemlem Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü I  duyusal işlem bozuklukları, hücresel ve davranışsal seviyede duyu bütünlüğünün incelenmesi,   Problemlerin modülasyon ve praksis boyutunda gözden geçirilmesi, standardize testler, gözlem ve anket yöntemleri, testlerin yorumlanması .

KURSUN EĞİTİM MATERYALLERİ

Örnek Değerlendirme  kitleri ve müdahale ekipmanları

KURS EĞİTMENİNİN YETERLİLİK BELGELERİ (EKLİ)

TheUse of a  CognitiveApproach in theRehabilitation of HemiplegicUpperExtremityfor OT and PT Jean- Pierre Bleton, , ( F ) 06/12 June 1994, Copenhagen

Sensory Integration ElisabethSochtingmagphilpsyhology SI instructerDanieleSchlager OTR  SC IstructerVice- president of AustrianAssociationforSensory Integration andAffiliatedwithSIGNAcademiefürErgotherapheViennaEuropean Network OccupationalTherapyHigherEducation, 06/12 June 1994, Vienna

Training Course, JtechMedicalInd., Salt Lake City, Utah, USA, 5-7 December 2000

CertifiedSensory Integration Therapist –SIPT Board CertificationLicensedPhysicalTherapist, Registered/Licensed SIPT İstanbul

Brain treecognitivetraining 10-16 ocak 2016 İngiltere

UrsulaFürstenwald; Öz Farkındalık ve Beden Farkındalığı Eğitimi “Somatik Deneyimleme”

20 – 23 Haziran 2017, Ankara

 

KURS EĞİTMENİNİN KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ TECRÜBELERİ

Lisans ve lisans üstü seviyede ders, ulusal ve uluslararası   bildiri, konferanslar, uluslarası gözlem ve çalışma deneyimi

KURS YERİ

Hacettepe Üniversitesi  SBFErgoterapi Bölümü

TOPLAM KURS SAATİ

20 saat teorik ve pratik , üç ay olgu  sunum raporlarının değerlendirilmesi

TEORİK DERS SAATİ

10 yüzyüze  10 saat online

PRATİK DERS SAATİ

10

TEORİK DERS İÇERİKLERİ

duyusalişlemleme bozuklukları, duyu bütünlüğü problemlerinin  hücresel ve davranışsal düzeyde incelenmesi, duyusal işlem bozukluklarında duyu bütünlüğü problemleri, Modülasyon ve Praksis incelemesi, standardize ölçümler, gözlem ve duyu profili anketi ile değerlendirme

PRATİK DERS İÇERİKLERİ

duyu bütünlüğü problemlerinin ölçme değerlendirilmesi ile ilgili uygulama

KURSUN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

duyusal işlem bozuklukları ile ilgili bilgi edinir. duyusal işlem bozukluklarının nörolojik düzeyde belirtilerini kavrar. duyu bütünlüğü problemlerini  ayrıntılı olarak tanımlar. Ölçme v edeğerlendirme yöntemlerini uygulayabilecek beceri kazanır. İletişim için gerekli davranışlar hakkında bilgi edinir.

SINAV YERİ

HÜ SBF Ergoterapi Bölümü

SINAV ŞEKLİ

yazılı ve ödev değerlendirmesi

KURS BAŞARI BELGESİ TÜRÜ

KATILIM BELGESİ

kurs fizyoterapist ve ergoterapistlere açıktır. Başka alandan  meslek mensuplarına açık değildir.

Kurs ücreti 750 TL