AİDAT BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz;

Üye aidatlarımızı öderken, banka ve diğer ödeme kanalları kullanılırken üye ismi (kimin adına üyelik var ise) ve kurum isminin mutlaka belirtilmesi, hesaplarımızın sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi için önem arz etmektedir.

Bu hususta gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

GENEL BAŞKAN

YUNUS KILIÇ