2009 KASIM AYI ÖDENEK EVRAKI MALİYE BAKANLIĞINDA !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
2009 KASIM AYI ÖDENEK EVRAKI MALİYE BAKANLIĞINDA !!!

 

DUYURU

 

          11.01.2010 tarihi itibariyle Kasım ayı ödeme evrakı Maliye Bakanlığına ulaşmış olup,  süreç tarafımızdan takip edilmektedir.

            Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım.      

 

                                                                                                                                  
                                                                                                                       Mustafa AKDEMİR
                                                                                            Genel Başkan