2009/60 SAYILI GENELGE !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
2009/60 SAYILI GENELGE !!!

 

 DUYURU

 

Sayı  : 400/135                                                                                                                            29.07.2009

Konu : Eğitim Giderlerinin            

            Karşılanması     

 

                                                       ……………………Müdürlüğü’ne   

 

İLGİ :    MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2009 gün ve 7254

            (2009/60) Sayılı Genelgesi      

        

            “Özürlü Bireylerin Eğitim Giderlerinin Karşılanması” konulu ilgi genelge MEB Özel Özğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün http://ookgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanmıştır.  

             Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım.

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                              Dernek Genel Başkanı

Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.